CC voor de deelnemende architecten & teams

Gebruiksvriendelijke, 24/7 veilige online toegang en goed voorbereid materiaal voor een snelle start van wedstrijden van alle groottes maken het platform ook voor de deelnemers een aantrekkelijke keuze

De meest voorkomende uitdagingen van de deelnemende architecten & teams over ontwerpwedstrijden

  • Deelname lijkt misschien twijfelachtig vanwege een gebrek aan gelijke evaluatiekansen.
  • Het produceren van kwantitatief materiaal vergt tijd van de planning van het wedstrijdwerk zelf.
  • Het kan even duren om feedback te krijgen, en het kan een uitdaging zijn om deze thematisch te bekijken.
  • De mogelijkheid om tijdens de vergelijkende evaluatie anonimiteit te behouden, roept vragen op.
  • Als de competitie het schema overschrijdt, kan het rommelig worden.


Competition Cloud zal de bovengenoemde uitdagingen aanpakken en de cloudgebaseerde oplossing zorgt voor betrouwbaarheid bij de veilige opslag van voorstellen, opmerkingen, evaluaties en andere concurrentiegerelateerde informatie. De anonimiteit van de deelnemers wordt gehandhaafd in de fasen die dit vereisen. De prijsvraag voldoet aan de vereisten van de Aanbestedingswet.

Makkelijk 24/7 online te gebruiken


Eén toegangspunt om deel te nemen.

Browsergebaseerde toepassingen.

Optionele functies van het 3D-model.

Hoogwaardige materialen*


CAD-gegevens voor deelnemers in eigen formaten verzamelen.

*De organisator van de wedstrijd kan investeren in het creëren van hoogwaardige initiële gegevens.

3D-modelplatform*


Digitaal schaalmodel ingebed in 3D-stadsmodel.

*De organisator van de wedstrijd kan investeren in een 3D-modelplatform dat de deelnemers kunnen gebruiken.

BOEK EEN DEMO

Fotogrammetrie*


Fotogrammetrisch wedstrijdgebied: 3D-stadsblokken.

*De organisator van de wedstrijd kan investeren in de verwerving van fotogrammetrische brongegevens van de bestaande omgeving.

BOEK EEN DEMO

Vooraf ingestelde sjablonen*


Voorgedefinieerde beeldbegeleiding en materialen in perspectief.

*De organisator van de wedstrijd kan investeren in het creëren van vooraf ingestelde CAD- en visualisatiesjablonen die de deelnemers kunnen gebruiken.

BOEK EEN DEMO

Website van de wedstrijd


Hoofdpagina voor algemene meldingen en wedstrijdstappen en -schema.

Distributie van materialen


Wedstrijdprogramma en andere downloadbare bestanden zoals kaarten, 3D, CAD, BIM, foto's, video's en rapporten.

Ontdekkingsreiziger


Foto's van de wedstrijdsite weergeven. Kan optioneel worden vervangen door geavanceerde sitepresentaties.

Vragen en antwoorden


Deelnemers kunnen vragen stellen en deze worden op een bepaalde datum beantwoord.

Voorstellen indienen


Resterende tijd wordt duidelijk weergegeven, anonimiteit gegarandeerd, tijdstempels gerapporteerd.

Deelnemers kunnen hun voorstellen aanvullen tot de deadline.

Anonieme ID-code mogelijk.

BOEK EEN DEMO

Duidelijkheid bij indiening


Duidelijke indicatie van reeds verzonden inhoud en nog steeds ontbrekende inhoud.

Optie om materiaal bij te werken tot de deadline.

Ontvangstbewijs verzonden


PDF-ontvangstverificatie voor deelnemers voor succesvol bijgewerkte en verzonden voorstellen.

Het is niet nodig om e-mails openbaar te maken.

Publieke commentaren


Optioneel openbaar bekijken en becommentariëren van alle voorstellen na de uiterste indieningsdatum (oproep van de organisator).

Ingebouwde openbare commentaren per voorstel zijn ook zichtbaar voor gebruikers van beoordelingssystemen (rechters).

BOEK EEN DEMO

Competition Cloud voor jou:‍